Language:  pl  uk

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanym RODO)   

informujemy Państwa, jako naszych Klientów lub potencjalnych Klientów, że:

  • Administratorem danych osobowych jest  TAX COMFORT Sp. z o.o. NIP: 524-277-16-08 REGON: 147401239 z siedzibą firmy przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15,        03-310 w Warszawie.
  • Inspektor ochrony danych osobowych w TAX COMFORT Sp.z o.o. nie został wyznaczony ze wzgledu na brak przesłanek prawnych powołania Inspektora.
  • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO na potrzeby zawartej umowy lub koniecznością podjęcia działań na żądanie Zleceniodawcy przed zawarciem umowy;

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z koniecznością wypełniania obowiązku prawnego; ciążącego na Administratorze;

3) art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  • W przypadku innych celów Administrator poprosi o zgodę, którą będzie można wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
  • Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania, a po takim czasie, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  • Okres przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe Zleceniodawcy będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określny czas,

- okres, przez jaki są świadczone usługi;

- okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

- okres, na jaki została udzielona zgoda.

  • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  • Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej spółce można składać poprzez e-mail lub w siedzibie firmy przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15

          ( Warszawa Targówek ), 03-310 w Warszawie.

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij: Tutaj

OK