Poleć znajomemu naszą stronę
|X| zamknij
Language:  pl  uk
mail Poleć znajomemu

1. PROMOCJA WSPIERAMY START-UPy.

 

2. PROMOCJA DLA NOWYCH KLIENTÓW.

 

3. PROMOCJA ZA POLECENIE NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO.

 

4. PROMOCJA "STREFA KOMFORTU".

22-12-2017

Zmiany w ZUS

 

      Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą wpłacali wszystkie składki ZUS na jeden rachunek który będzie kombinacją liczby kontrolnej, stałego numeru identyfikacyjnego ZUS, liczby uzupełniającej i NIP-u.

Nowe numery powinny zostać wysłane listem poleconym, jeśli do końca roku nie otrzymają Państwo informacji o nowym numerze konta prosimy niezwłocznie skontaktować się z placówka ZUS.

 

Wysokość składki społecznej ZUS (bez składki chorobowej) wyniesie 781,60 zł,  z chorobowym 846,91zł. Fundusz pracy natomiast 65,31zł.

Dla osób płacący ZUS na zasadach preferencyjnych składki wyniosą 200,16zł - składka społeczna (bez składki chorobowej) oraz 184,72zł z chorobowym.

 

Nastąpi również wzrost minimalnego wynagrodzenia o 100 zł, do 2100 zł brutto. Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za prace wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych do 13,70zł brutto. Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje konieczność aneksowania umów o pracę zgodnie z treścią, których wynagrodzenie ustalone jest akurat na minimalnym poziomie. 

 

 

15-12-2017

Jednolity plik kontrolny

 

      W odniesieniu do składania informacji JPK przez mikro przedsiębiorców, każda firma i osobą prowadząca działalność gospodarczą będąca czynnym podatnikiem VAT będzie zobowiązana do przesyłania organom kontroli skarbowej comiesięcznej deklaracji  „JPK_VAT” która zawierać będzie ewidencje zakupu i sprzedaży VAT poprzedniego miesiąca. Dzięki temu organy podatkowe będą mogły sprawniej dokonać czynności sprawdzających. Pliki JPK będzie w Waszym imieniu wysyłało elektronicznie nasze biuro razem z innymi deklaracjami.

 

 

08-12-2017

Koncepcja mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

 

      Nowa technologia w systemie rozliczeń międzybankowych nazywana mechanizmem  podzielonej płatności (ang. split payment) umożliwi podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych tj. w strumieniu netto oraz w strumieniu VAT.  Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta tak jak miało to miejsce dotychczas, czyli będzie mógł on dysponować tymi środkami bez ograniczeń. Natomiast kwota VAT będzie wpływała na specjalnie wyznaczone konto VAT. Będzie ono posiadało ograniczone możliwości jeżeli chodzi o dysponowanie środkami tam zgromadzonymi. Środkami finansowymi z dedykowanego rachunku VAT będzie można m.in. płacić VAT poddostawcom (na ich dedykowane rachunki VAT), czy regulować zobowiązania
z tytułu VAT w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

 

W celu umożliwienia wszystkim podatnikom nabywającym towary lub usługi dokonywania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy.

Opisany powyżej projekt mechanizmu podzielonej płatności jest nieobowiązkowy. Jednak dobrowolne do niego przystąpienie będzie wiązało się z szeregiem udogodnień zachęcających do aktywnego korzystania. Będzie to np. : przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, czy zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej.

 

Ponadto w projekcji nie zakłada się, żeby organy podatkowe miały dostęp do rachunków VAT lub mogły samodzielnie dokonywać operacji. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności nie zaburzy w żaden sposób możliwości bieżącego płacenia za dokonywane od innych podatników zakupy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.

 

 

01-12-2017

Kto od 1 stycznia 2017 r. będzie mógł skorzystać z 15% stawki podatku od osób prawnych (CIT)?

 

                Dzięki nowelizacji ustawy o PIT (o podatku dochodowym od osób fizycznym) i ustawy o CIT (o podatku dochodowym od osób prawnych) od początku bieżącego roku podatnicy CIT, posiadający status małego podatnika CIT (wyjaśnione poniżej) lub dopiero zaczynający działalność gospodarczą będą mogli skorzystać z bardziej korzystnej stawki wynoszącej 15%. Mały podatnik CIT to podmiot którego wartość przychodu ze sprzedaży, wliczając należny podatek od towarów i usług w minionym roku podatkowym nie przekroczyła ekwiwalentu 1,2 miliona euro. Dla drugiej wspomnianej grupy, obniżona stawka będzie stosowana automatycznie w pierwszym roku działalności a w następnych latach jedynie po spełnieniu kryteriów wspomnianego, małego podatnika CIT.

                Warto wspomnieć również o podmiotach wyłączonych, ograniczenie mające na celu, zdaniem ustawodawcy, uszczelnić system. Stawka 15% nie będzie dostępna dla podatkowych grup kapitałowych. W pierwszych dwóch latach działalności podatnicy utworzeni poprzez podział, połączenie lub przekształcenie (za wyjątkiem przekształcenia spółki w spółkę) lub też przekształcenia działalności gospodarczej osób fizycznych, spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej w spółkę kapitałową lub komandytowo akcyjną również nie będzie mogła korzystać z tego przywileju. Takie ograniczenie dotyczy również (przez rok rozpoczęcia działalności i rok następny) innych określonych w Art. 19 Ustawy osób prawnych. Takie firmy muszą korzystać ze standardowej 19% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

 

 

24-11-2017

Kiedy spadek lub darowizna (np. budynku lub lokalu mieszkalnego) są zwolnione z podatku?

Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawie o podatku od spadków i darowizn z 1983 r. możliwe jest całkowite zwolnienie z rzeczonego podatku. Przy kwotach do 10 278 zł zarówno I, II jak i III grupa podatkowa zwolniona jest z świadczenia regulowanego ww. ustawą; po przekroczeniu tej kwoty podatek naliczany jest od nadwyżki stawką określoną w Art. 15 Ustawy w zależności od grupy podatkowej nabywcy.

Co istotne, dla wartości powyżej 10 278 zł, na mocy Art. 4 ust 1 pkt 18 zwalnia się od podatku m.in. nabycie (w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego bądź windykacyjnego, testamentu lub darowizny) własności lub współwłasności budynku mieszkalnego będąc w I grupie podatkowej. Przypominając, do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, teściowa, synową, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Taki przypadek bardziej szczegółowo regulowany jest Art. 16 Ustawy, gdzie m.in. określono, że;

- Powierzchnia użytkowa rzeczonej nieruchomości nie może przekraczać 110 m2

- Nabywca musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE lub EFTA lub też miejsce zamieszkania na terytorium jednego z ww. krajów

- Nabywca nie jest właścicielem innego budynku lub lokalu mieszkalnego ani nie przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do nieruchomości mieszkalnej

- Nabywca będzie zamieszkiwać (będąc zameldowanym) daną nieruchomość przez okres 5 lat

Ponadto, aby być zwolnionym z daniny określonej w Ustawie konieczne jest zgłoszenie nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij: Tutaj

OK